Ana Sayfa
Rektörden
Rektörden

Rektörden

 

Sevgili Öğrenciler;

Üniversiteler öğrencilerin sadece temel ve meslek bilgileri edindikleri bir yer değil, aynı zamanda onların kendi kendine öğrenebilme, teknolojiyi kullanabilme, sosyalleşme ve grup içerisinde çalışma yapabilme, sorgulama ve eleştirel düşünme yeteneği gibi farklı yetenekleri kazandıkları ve geliştirdikleri yerlerdir. Üniversitemiz temellerinin atıldığı 1970 yetmiş yılından bu yana hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren bir üniversite konumuna gelmiş bulunmaktadır.

Sakarya Üniversitesi bünyesinde 4 Enstitü, 13 Fakülte, 4 Yüksekokul, Devlet Konservatuarı ve 14 Meslek Yüksekokulu ile ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Rektörlüğe Bağlı 3 Bölüm Başkanlığı 13 Araştırma ve Uygulama Merkezi de kendi alanlarında önemli faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Ayrıca Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi bünyesinde Yüksek Lisans Programları, Karma Eğitim Lisans Programları, Önlisans Programları ve Sertifika Programları ile gelişimini sürdürmeye devam etmektedir. 

Üniversitemizde geliştirmiş olduğumuz Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EÖBS) ile öğrenci merkezli, öğrenim çıktılarına dayalı eğitim öğretim hizmeti verilmektedir.

Bizler, temel önceliğimiz olan sizlerin daha iyi eğitim alması, hayata daha iyi hazırlanması için varız. Küresel bir dünyada yaşadığımızın bilinciyle, sizleri küresel rekabete hazırlama konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Sakarya Üniversitesinin, çalışanlarıyla, öğrencileriyle ve bilim insanlarıyla bölgesine, ülkesine ve insanlığa değer katan, yenilikçiliği ve rekabeti kurum kültürü haline getirmiş, globalleşmede önemli bir mesafe kaydetmiş, ülke içinde ve dünyada yer edinmiş bir üniversite olacağına yürekten inanıyorum.

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör